H29年中南信B新人戦 > 岡谷 2 × 12 安曇野穂高

◇決勝戦 (大町市営球場)(2017/10/08)(終了)(大町市営球場)(2017/10/08)
合計写真:0枚合計写真:0枚
検索メニュー
◆試合結果 (チーム名から検索)

◆大会結果
(大会名から検索)

◆チーム紹介 (チーム名から検索)